Sensibus
Navigation 
Navigera på hemsidan
Alla sidor är indelade i ett höger- och ett vänsterfält. Vänsterfältet används huvudsakligen för att navigera och förflytta sig inom hemsidan. Orange text i fetstil visar vilken sida man för tillfället befinner sig på och svart text är någon sida som man kan gå vidare till vilket sker genom att klicka på ordet varvid man skickas vidare till den sida där just detta tema fördjupas.
    I höger fält på denna sida finns en karta över hela hemsidan. Välkommen att utforska den.
    I den löpande texten på de olika sidorna är vissa ord i orange. Dessa kan man klicka på, vilket innebär att man antingen förflyttas till en annan sida inom hemsidan eller att en extern länk öppnas i ett separat fönster.

 


Gästbok

Här är Du välkommen att kommentera hemsidans innehåll eller bara framföra en hälsning.

Sensibus strävar efter en fungerande hemsida och värdesätter Dina synpunkter.

Eftersom en del av hemsidans innehåll är av polemisk art är det roligt om Du som läsare meddelar sådant som Du uppfattar som problematiskt.

 

Kärleken till sportfiske och fascinationen inför de avancerade precisionsinstrument som spinnrullar är har gjort denna verksamhetsgren till något mer än en hobby och en välgörande kontrast till den musikpedagogiska verksamheten. De båda verksamheterna knyts dock ihop – visserligen lite löst – genom avsnittet Sportfisket i essayen Eros & upplevelse på sidan Eros & upplevelse.
 

Sensibus musik

 
 
 
 
Sensibus
 
är latin och betyder
för sinnena
 
 
Företagets aktivitet är huvudsakligen relaterad till musik och musikpedagogik.
 
Sensibus står för en radikal musikpedagogik som innebär att ifrågasätta traditionella utgångspunkter, att ställa kritiska frågor och att tänka fritt.
Denna radikala musikpedagogik får konsekvenser som pekar ut nya metodiska och didaktiska vägar.Sensibus verksamheter är:


Sensibus olika verksamheter presenteras under respektive rubrik enligt länkarna i vänster fält på denna sida. Nedan finns en karta över hela hemsidan.

Sensibus musik
     Musikpedagogik
              Begrepp och definitioner
              Föreläsningar i musikpedagogik
              Studiedagar för kommunal musikskola
                    Sanning och konsekvens
                    Vilken typ är Du?
                    Sensibusmetoden
                    Orkesterskolan
              Musikpedagogisk filosofi
              Sensibusmetoden
              Problematiserande texter
                    Eros & upplevelse
                    Musik som berättelse
                    Vem vill vara stolle?
                    Det konstnärliga manifestet
                    Musik, musikande och helheten som alltid
                    föregår delarna
     Musikläromedel
     Edition Sensibus & Edition Procura
     Användbart
              Rörämnen för oboe
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net