Sensibus
 

Olle Tivenius
En kort presentation

Olle Tivenius är i grunden musikpedagog med oboe som huvudinstrument. Han undervisar även på blockflöjt, saxofon, klarinett, fagott och orkester samt i metodik och ämnesdidaktik. Under 20 års praktik vid olika kommunala musikskolor utvecklade han Sensibusmetoden och ville skapa en teoretisk grund för vidare utveckling av musikpedagogiken varför han 2000 inledde högre studier i musikpedagogik med doktorsexamen som mål. Denna kom 2008 då han disputerade på Musiklärartyper.
    Han har särskilt intresserat sig för musikpedagogikens filosofiska grunder, och skrivit ett flertal artiklar i ämnet. Några av dem är tillgängliga på internet enligt nedanstående länkar:
Som alla forskare vill Olle Tivenius kunna förstå och förklara det han ser. Befintliga teorier räcker inte alltid till. Därför presenterar Sensibus en ”teori under konstruktion”, Eros & upplevelse, vilket är en kulturteori som vill förklara varför individer och grupper beter sig som de gör.
 
Arbetet som oboelärare innebar ofta små tekniska problem som krävde lösning. Exempel på det är Sensibus extra tumstöd.
 
Ett genuint intresse för sportfiske och sportfiskeutrustning i kombination med teknisk experimentlusta utgör grunden för verksamhet med fiskerullar.
 
För Olle är det viktigt att distansera sig från sig själv och sin verksamhet. Detta manifesteras hos honom genom humor – gärna i form av självironi. Därför erbjuder Sensibus Tillstånd & licenser till mycket förmånliga priser.
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net