Sensibus
 

Dagboksblad

Dagboksblad står här för korta betraktelser av filosofisk karaktär. Ofta finns bestämda mönster för hur världen är beskaffad. Dessa är så att säga givna, allmänt anammade och sällan kritiserade. Om vi betraktar världen från en motsatt horisont kan den te sig fullständigt annorlunda. Denna bild kan då utgöra en kompletterande sanning som sätter tanken i rullning. Redan i detta gör dagboksbladens texter nytta, och är därmed också berättigade.
    Även om de inte gör anspråk på att utgöra ”sanningen”, så kan de var och en, på sitt sätt, få oss att se oss själva och världen lite klarare. Exempelvis Samhällsvetenskaplig tillämpning av Ohms lag visar att det ofta är bäst att ”skynda långsamt”, Ondskans natur visar hur illa det egentligen är att ”titta bort” när man ser oegentligheter och Musikalisk tolkning visar att vi med gott samvete kan hantera musikaliska verk med stor frihet.
    Dagboksbladen är författade av Olle Tivenius. De publiceras i samma takt som de författas, vilket innebär att det kommer nya i en mycket ojämn fart.
    Hittills är dessa publicerade och tillgängliga för nedladdning:
 • Kristen flicka söker 2:a. Augusti 1994
 • Högsta vinsten vs. bonus. Februari 1995
 • Inget gläder Satan mer än när onda akter sker i det godas namn. Oktober 1996
 • Vem har kunskap?. Februari 1999
 • Ondskans natur. November 2001
 • Barnets rätt till uppfostran. Maj 2002
 • Är grafitti konst eller klotter? Maj 2003
 • Ursäkta mig! Augusti 2003
 • Den kommersiella musiken. Januari 2005
 • När världen krymper. Oktober 2006
 • Guds förlåtelse. Januari 2007
 • Rätten att bära burka. Oktober 2007
 • Samhällsvetenskaplig tillämpning av Ohms lag. April 2008
 • Om värderingars ålder. Augusti 2008
 • Musikalisk tolkning. Januari 2008
 • Att förstå homofobi. Augusti 2011
 • Varför fotomodeller är så fula. December 2011
 • Musik, musikande och helheten som föregår delarna. Januari 2012
 • Läkare döms för misshandel. Februari 2012
 • Kampen mot det onda. Juni 2012
 • Vackert eller fult: om bedrägliga felsyner. Februari 2013
 • Diagnosen LAT. Mars 2013
 • Att tro och att veta. Oktober 2013
 • En idé om judars särställning. November 2013
 • O magnum mysterium. Maj 2014
 • Den ”snälla” nazisten. September 2015
 • Hata hatet – så outsägligt omedvetet. Augusti 2016
Dessa Dagboksblad har tilldelats denna egna avkrok av hemsidan för att de inte ska blandas ihop med vetenskapliga alster eller med musikpedagogiska texter.

 • O magnum mysterium. Maj 2014
 • O magnum mysterium. Maj 2014
 • O magnum mysterium. Maj 2014
Adressen till Sensibus är info@sensibus.se Ansvarig utgivare är Olle Tivenius
Skapa din egen hemsida med mono.net